L'Observatori del Tercer Sector publicava l'informe "Ús de les finances ètiques en el Tercer Sector" (2019), un estudi que dóna continuïtat a un diagnòstic previ fet l'any 2006 per FETS. Els indicadors analitzats en aquell moment s'han revisat i actualitzat, amb tècniques d'investigació quantitatives i qualitatives. Els resultats mostren un increment en la tria de les finances ètiques en les organitzacions del Tercer Sector.

Després de més d'una dècada sembla raonable pensar que els usos de les finances, ètiques i tradicionals, hagin variat d'acord amb els nous temps. No es pot obviar que el context de crisi ha generat un esperit crític en el conjunt de la societat i que, probablement, també té el seu reflex en les entitats del Tercer Sector. A la vegada, les necessitats econòmiques (de l'operativa, de tresoreria, etc.) també han canviat en els darrers anys d'acord amb les necessitats de les entitats així com l’oferta de les entitats financeres.

Una xifra sintètica d'evolució es relaciona amb l'ús de la banca ètica, la qual apunta a un increment de 20 punts entre els anys 2006 i 2019. En aquest període el pes de les entitats del Tercer Sector que fan ús de les finances ètiques han passat del 10% al 32% i, per tant, s'ha triplicat.

Davant aquest creixement tan significatiu és important puntualitzar que del total d'entitats que operen en banca ètica, el 79% no ho fa en exclusivitat, sinó que combina aquesta banca amb la convencional. Per exemple, fan servir els serveis de crèdit pels avançaments en el pagament de subvencions atorgades, quan aquestes s'ajornen en el calendari per part de les administracions públiques. Per fer front a la tresoreria, les entitats recorren a entitats de crèdit per aquests avançaments.