As persoas individuais poden vincularse a Coop57 como socias colaboradoras.

Achegan o seu aforro en forma de achegas ao capital social da cooperativa. Estes recursos económicos son os que se destinan á concesión de préstamos das entidades de economía social e solidaria socias, tamén, de Coop57. Ademais, as persoas socias colaboradoras poden participar, con voz e voto, da toma de decisións da cooperativa.

Información sobre ser Socio/a colaborador/a de Coop57

Darse de Alta como Socio/a colaborador/a de Coop57