Coop57 és un projecte democràtic, de base assembleària  que es basa en la participació. L’assemblea  és l’òrgan màxim de decisió de la cooperativa, integrada per totes les persones i entitats sòcies. Són aquestes  les qui decideixen les línies d'actuació de Coop57 i amb quins criteris ètics i socials s'actua.