Coop57 é un proxecto democrático, de base asemblearia  alicerzado na participación. A asemblea é o órgano máximo de decisión da cooperativa, integrada por todas as persoas e entidades socias. Son estas  as que deciden as liñas de actuación de Coop57 e con que criterios éticos e sociais se actúa.