Coop57 no és un banc i com a tal no ofereix serveis bancaris (targetes, comptes corrents, domiciliacions, etcètera). L'estalvi a Coop57 es fa en forma d'aportacions al capital social de la cooperativa, atorgant així, la condició de sòcia de la cooperativa.

Aportacions obligatòries al capital social: Per esdevenir sòcia col·laboradora s'ha de fer una aportació mínima obligatòria de 300 euros al capital social de Coop57.

Aportacions voluntàries al capital social: Si es volen aportar més de 300 euros, la resta de l'aportació és considerada aportació voluntària al capital social de Coop57. Les aportacions voluntàries, a diferència de les obligatòries, són les que es destinen a la concessió de préstecs i tenen una remuneració econòmica associada que anualment es decideix en assemblea.

Totes les aportacions (la voluntària i l'obligatòria) estan a nom de l'entitat o persona sòcia i es poden recuperar en el moment que es necessitin.

Català

Tipo de pregunta:

Número: 
5