Coop57 non é un banco e como tal non ofrece servizos bancarios (tarxetas, contas correntes, domiciliacións, etc). O aforro en Coop57 canalízase en forma de achegas ao capital social da cooperativa, outorgando así, a condición de socia da cooperativa.

Achegas obrigatorias no capital social: Para converterse en socia colaboradora débese facer unha achega mínima obrigatoria de 300 euros ao capital social de Coop57.

Achegas voluntarias no capital social: Se se queren achegar máis de 300 euros, o resto da achega é considerada achega voluntaria ao capital social de Coop57. As achegas voluntarias, a diferenza das obrigatorias, son as que se destinan á concesión de préstamos e teñen unha remuneración económica asociada que anualmente se decide en asemblea.

Todas as achegas (a voluntaria e a obrigatoria) están a nome da entidade ou persoa socia e pódense recuperar no momento que se necesiten.

Galego

Tipo de pregunta:

Número: 
5