Per concedir un préstec, Coop57 demana determinades garanties a l'entitat que sol·licita el suport financer i, si escau, avals de tipus personal i no patrimonial a les persones que exerceixen com a avaladores de la sol·licitud. Es promou, per tant, que l'entitat que rep aquest suport i les persones que l'integren es responsabilitzin dels diners rebuts.

La garantia sempre és mancomunada, és a dir, dividida proporcionalment entre totes les persones avaladores, a diferència de les entitats convencionals que exigeixen avals solidaris (cada avaladora respon de la totalitat de l'import del crèdit).

A més a més dels avals personals mancomunats, també existeix un fons de garantia de préstecs que es va nodrint amb les aportacions que fan les entitats que reben finançament. Aquest fons ha de servir per fer front a eventuals impagaments.

Finalment, hi ha establert un acord de col·laboració amb la societat de garantia recíproca, ELKARGI, per avalar part dels préstecs i així facilitar més l'accés al crèdit de les entitats sòcies.

Més informació: Garanties pels préstecs

Català

Tipo de pregunta:

Número: 
4