Els Fons municipals pel finançament de nous projectes d'Economia Social i Solidària (ESS) són un mecanisme que s'ha treballat els últims anys des de Coop57 amb l'objectiu que les administracions locals compromeses en el desenvolupament de l'ESS comparteixin riscos amb Coop57 en el seu finançament.
 
Mitjançant aquests acords, Coop57 habilita línies específiques per al finançament de projectes d'ESS de nova creació o de noves línies d'activitat d'organitzacions d'ESS ja existents, amb l'objectiu essencial de generar ocupació. Per cobrir la possible morositat generada per aquestes línies de finançament, es generen fons econòmics mancomunats, aportats a parts iguals entre totes les entitats implicades.
 
S'han signat dos convenis de col·laboració amb dues administracions locals:
  • Ajuntament de Barcelona
  • Ajuntament de Mataró