Os Fondos municipais para o financiamento de novos proxectos de Economía Social e Solidaria (ESS) son un mecanismo que se traballou os últimos anos desde Coop57 co obxectivo de que as administracións locais comprometidas no desenvolvemento da ESS compartan riscos con Coop57 no seu financiamento.

Mediante estes acordos, Coop57 habilita liñas específicas para o financiamento de proxectos de ESS de nova creación ou de novas liñas de actividade de organizacións de ESS xa existentes, co obxectivo esencial de xerar ocupación. Para cubrir a posible morosidade xerada por estas liñas de financiamento, xéranse fondos económicos mancomunados, achegados a partes iguais entre todas as entidades implicadas.

Asináronse dous convenios de colaboración con dúas administracións locais:

  • Concello de Barcelona
  • Concello de Mataró