Les finances ètiques neixen des dels moviments socials, pacifistes i ecologistes, per donar resposta a la inquietud de moltes persones, empreses i entitats que no volien veure com els seus diners estaven vinculats al foment d'activitats contra les quals lluitaven. Les finances ètiques, doncs, neixen de la idea de: “amb els meus diners no” per més endavant incorporar la idea “amb els meus diners sí” i fomentar l'aparició d'entitats que utilitzessin eines financeres per a un desenvolupament positiu de la societat.

Les finances ètiques basen la seva força en la seva senzillesa. Alguna cosa tan simple com incorporar l'ètica al conjunt de les decisions diàries d'estalvi i inversió.

Aquesta visió canvia completament les motivacions, objectius i accents de la intermediació financera respecte a la banca tradicional. La intermediació financera entesa com a eina al servei de les persones i mai com una eina simplement de negoci. Es tracta de rescatar el valor social dels diners.

Català

Tipo de pregunta:

Número: 
2