Ser soci o sòcia col·laboradora de Coop57 significa pertànyer a una xarxa de persones i entitats que treballa col·lectivament per fomentar altres models econòmics i socials. Significa exercir la sobirania econòmica i posar en pràctica models financers que tinguin en compte les persones, l'entorn i el territori en comptes de la maximització de beneficis.

El fet de convertir-se en sòcia de Coop57 confereix una sèrie de drets que es poden classificar en tres tipologies: 

  • Drets polítics i de participació: Les persones sòcies de Coop57 poden participar, amb veu i vot, en les assemblees i decidir les línies d'actuació de Coop57 i amb quins criteris ètics i socials s'actua. Els vots es ponderen independentment del capital aportat.
  • Drets econòmics: Les aportacions d'estalvi voluntàries estan subjectes a una remuneració econòmica que anualment fixa l'assemblea general de Coop57 sobre la base d'un procés col·lectiu i democràtic.
  • Dret a la informació: Tots els socis i sòcies reben informació periòdica dels préstecs que es concedeixen, l'estat econòmic de la cooperativa, l'activitat social i altres informacions rellevants sobre les activitats de Coop57.

Coop57 té la vocació de pertànyer a totes aquelles persones i entitats que vulguin contribuir al canvi social i econòmic del nostre entorn. Una eina financera en mans de la societat, propietat de tots els seus socis i sòcies. Per tant, si creix la base social, es podrà incidir més i millor en l’establiment de nous models econòmics que puguin transformar la societat cap a realitats pensades des dels criteris de l’economia transformadora i al servei de la majoria.

Català

Tipo de pregunta:

Número: 
8