Ser socio ou socia colaboradora de  Coop57 significa pertencer a unha rede de persoas e entidades que traballa colectivamente para fomentar outros modelos económicos e sociais. Significa exercer a soberanía económica e poñer en práctica modelos financeiros que teñan en conta as persoas, a contorna e o territorio no canto da  maximización de beneficios.
 
Converterse en socia de  Coop57 confire unha serie de dereitos que se poden clasificar en tres tipoloxías: 
 
  • Dereitos políticos e de participación: As persoas socias de Coop57 poden participar -con voz e voto- nas asembleas, decidir as liñas de actuación de  Coop57 e con que criterios éticos e sociais actúase. Os votos pondéranse independentemente do capital achegado.
  • Dereitos económicos: As achegas de aforro voluntarias están suxeitas a unha remuneración económica que anualmente fixa a asemblea xeral de  Coop57 en base a un proceso colectivo e democrático.
  • Dereito á información: Todos os socios e socias reciben información periódica dos préstamos que se conceden, o estado económico da cooperativa, a actividade social e outras informacións relevantes sobre as actividades de  Coop57.
 
Coop57 ten a vocación de pertencer a todas aquelas persoas e entidades que queiran contribuír ao cambio social e económico da nosa contorna. Unha ferramenta financeira en mans da sociedade, propiedade de todos os seus socios e socias. Por tanto, se crece a base social, poderase incidir máis e mellor no establecemento de novos modelos económicos que poidan transformar a sociedade cara a realidades pensadas desde os criterios da economía transformadora e ao servizo da maioría.
 

 

Galego

Tipo de pregunta:

Número: 
8