Es treballa per incorporar la visió i els criteris de l’economia feminista en el funcionament de Coop57, promovent la composició paritària dels òrgans rectors, utilitzant un llenguatge inclusiu no sexista, promovent mesures de conciliació i corresponsabilitat de les cures i proveint de formació a les diferents persones i òrgans que conformen l’entitat. Es treballa, alhora, per incidir a les seves entitats sòcies definint criteris des d’aquesta perspectiva.