Trabállase para incorporar a visión e os criterios da economía feminista no funcionamiento de Coop57, promovendo a composición paritaria dos órganos reitores, utilizando unha linguaxe inclusiva non sexista, promovendo medidas de conciliación e corresponsabilidade dos coidados e  formando  ás diferentes persoas e órganos que conforman a entidade. Trabállase,á súa vez, para incidir nas súas entidades socias definindo criterios de avaliación desde esta perspectiva.