A Galiza es va tenir la intuïció, fa 10 anys que era necessària la construcció d’una eina financera al servei de l’economia social i solidària. Es va reflexionar de manera encertada quan es va detectar el creixent qüestionament per part de la ciutadania i del teixit comunitari de l’ús que fa dels diners el sistema financer capitalista. Es veia clarament com es destinava l’estalvi recollit a projectes que vulneren els drets humans i ambientals, a través d’un model d’informació opac i amb una presa de decisions jeràrquica.

Així mateix, era evident l’exclusió estructural del sistema financer capitalista de les entitats de l’economia social i solidària pel seu perfil socioeconòmic, per la seva naturalesa organitzativa i per la tipologia dels projectes que pretenia desenvolupar. Exclusió que encara avui persisteix.

Però existia Coop57 i el seu model. Creada l’any 1995, a Catalunya, com a cooperativa de serveis financers, ja era un projecte consolidat en l’àmbit de les finances ètiques i van ser, precisament, els principis en els quals es basa la seva actuació els que van portar a un grup d’entitats i persones a constituir Coop57 a Galiza. Qualitats com el seu model organitzatiu de base democràtica i de desenvolupament en xarxa i solidaritat interterritorial; l’autonomia en la gestió i presa de decisions; i l’oferta i flexibilitat dels serveis financers adaptats a les necessitats de les entitats d’economia social i solidària. Vam voler formar part d’aquest model i vam aconseguir desenvolupar-lo a Galiza.

Deu anys després encara ens queden molts reptes per davant: ampliar la base social de persones compromeses i entitats que comparteixen la idea de la transformació social i econòmica; augmentar la capacitat per atendre les necessitats concretes de projectes d’economia social i solidària; millorar el funcionament de l’organització i els canals de comunicació interns i externs; i estrènyer els llaços de col·laboració amb altres espais socials afins i amb les organitzacions properes amb les quals compartim principis i filosofies.

Finalment, ens queda fer explícit l’agraïment a totes les persones i entitats que al llarg d’aquesta dècada han donat suport i s’han compromès amb Coop57 Galiza, amb un reconeixement especial a Ramón Carmelo, una de les persones impulsores del projecte i autèntic referent del mateix en tots aquests anys. 

Coop57 Galiza