Amb l’inici del curs 2019-2020 hi ha diverses tasques i reptes de la Comissió Feminista a Catalunya que es volen reprendre o posar en marxa després de la pausa d’estiu. Per exemple, hi ha la proposta de generar enguany espais de debat, reflexió i creació de coneixement a la cooperativa amb la participació de les sòcies. 

En aquesta línia, hi ha dos debats proposats per fer en sessions monogràfiques. El primer tema que es vol abordar és l’àmbit financer des d’una perspectiva ecofeminista. Quina és la nostra visió dels diners, de l’endeutament o de l’economia. D’altra banda, el segon tema que genera molt interès, per l’enorme vigència i necessitat creixent en la quotidianitat, és el de la socialització de les cures. Com ens organitzem socialment per respondre a les necessitats de cures i a la co-responsabilització? Què vol dir i què implica una organització social feminista de les
cures i les tasques reproductives? 

Com a segon gran àmbit de feina, la comissió vol actualitzar i revisar quins protocols interns hi ha dins Coop57 amb perspectiva feminista. Per exemple, es planteja seguir actualitzant els qüestionaris socials que s’envien a les entitats que es volen fer sòcies. L’objectiu és incloure algunes preguntes desd’una mirada interseccional als altres criteris que es tenen en compte en els processos d’incorporació de sòcies de serveis. Alhora, es vol donar resposta a una necessitat que no s’ha treballat prou: la manca d’un Pla intern d’igualtat i també d’un Protocol de
prevenció de riscos laborals que inclogui les violències masclistes. La comissió vol prendre enguany la iniciativa de promoure la formació en la matèria a tots els territoris, per tal de fer més feministes els àmbits de participació, treball i presa de decisions. 

Finalment, s’ha proposat un calendari de reunions mensuals amb dues reunions més àmplies d’aquí a juliol. Les sòcies col·laboradores poden formar-ne part si hi tenen interès, així que des de la Comissió es fa una crida per convidar a les persones de totes les seccions territorials que tinguin ganes de treballar en aquests àmbits dins de Coop57 (podeu posar-vos en contacte amb l’Eli escrivint a socis@coop57.coop). També per promoure que es creïn Comissions Feministes a les diferents seccions territorials, ja que el criteri d’àmbit local i la riquesa que genera la diversitat és molt important en aquestes temàtiques.

Comissió Feminista Coop57 Catalunya