En temps de pandèmia les previsions han passat a ser més líquides que mai. I la capacitat d’emmotllar-se a noves realitats s’ha aguditzat. El 2020 es va veure capgirat de dalt a baix per la sobtada situació en la que ens vam trobar. Adaptar, en temps rècords, els processos socials, tècnics, econòmics i polítics mantenint els processos i presa de decisions col·lectives que caracteritzen Coop57. El pla de treball pel 2021, tot i el context, s’ha construït amb la mateixa voluntat de sempre i marca les grans línies i prioritats a treballar durant l’any.

2020: Balanç d’un any diferent
 
Va començar amb el desenvolupament habitual, celebrant les assemblees pertinents del primer trimestre, aprovant un pla de treball i un pressupost. En general, agafant forces per seguir treballant un any més per a la transformació social i econòmica de la nostra societat.
 
El mes de març, però, tot va canviar. De sobte, estàvem tancades a casa. Sense poder sortir. Sense poder anar a treballar, sense poder veure les amistats, familiars, amics i amigues, companyes de feina. El món havia canviat i encara no ho sabíem. Les nostres vides i les nostres relacions humanes, afectives i professionals ja no podien ser les de sempre. 
 
Costa fer memòria quan les coses passen de manera tan intensa però, en un inici, les mesures de prevenció per la Covid-19 tenien una vigència de 15 dies. En general, es pensava que aquella situació tan extrema, no podria durar massa més, perquè ens semblava passatger i ràpid de revertir. Però a poc a poc, vam entendre que ja tot es veuria afectat per aquestes circumstàncies. 
 
Des de Coop57, com sempre, la resposta de la seva base social va ser immediata, profunda, compromesa i solidària. Les persones vinculades als òrgans i comissions de treball, així com l’equip tècnic, van bolcar-se en readaptar el més ràpidament possible i amb la major qualitat possible els processos socials, tècnics, econòmics i polítics. 
 
Ens vam gravar, a foc, un lema: Coop57 dóna resposta. Seguir sent una eina útil al servei dels moviment socials i de l’economia social i solidària. Tant Coop57 com la seva Fundació van creure necessari orientar les seves forces a donar resposta a les noves necessitats sorgides de la crisis pandèmica. En dos mesos, van ser refinançats vora 100 préstecs per valor de més de 4,5 milions d’euros, ajornant el retorn de les quotes fins que es pogués revertir la situació actual. 
 
Igualment, el funcionament ordinari havia de continuar, tant les noves altes de sòcies col·laboradores i les noves aportacions de capital, com l’avaluació i aprovació de noves sòcies de serveis i aprovació de nous préstecs. Les comissions socials, tècniques i consells de cada secció territorial van trobar la manera de seguir funcionant de manera participativa, democràtica i transparent tot i la distància. La implicació de totes les persones i  entitats en aquests òrgans, imprescindibles pel funcionament de Coop57, va ser impressionant.
 
Les persones de les estructures tècniques varen veure esborrades les línies que separaven la vida personal i professional i es van fer tots els equilibris i esforços per fer que la caldera tingués sempre combustible per seguir funcionant. 
 
La resposta de la base social de Coop57 també ha estat a l’alçada dels reptes col·lectius que van aparèixer. Entenent i adaptant-se també a la nova situació, i implicant-se en els projectes de solidaritat i de suport mutu
en què ha participat la Fundació Coop57 –fos com impulsora o bé intercooperant amb altres col·lectius de l’ESS. 
 
Finalment, les sòcies també van respondre amb molta implicació a un altre dels nous reptes: les assemblees. Per primera vegada a la història de la cooperativa, no podien ser presencials. S’havien de muntar, en temps
récord, sistemes que garantissin l’accés universal, la veracitat dels vots i la participació directa de la base social de Coop57. La primera experiència virtual de Coop57 va ser molt positiva i es van fer els processos democràtics, tot garantint els drets de totes les sòcies, tant les col·laboradores com les de serveis.

 

Sale en portada general: