• Arraigamento territorial e traballo en rede
  • A forza do colectivo para cambiar o mundo
  • Outra economía para outra sociedade
  • Democracia, participación e transparencia
 

Necesito financiamento

Traballamos para resolver as necesidades adecuando o financiamento a cada caso concreto. Rexémonos polos principios de confianza, proximidade e flexibilidade.

 
Novas

El sector energético está siendo protagonista los últimos meses ya que, por desgracia y como es habitual, los intereses geopolíticos y económicos mandan por encima de las necesidades de las personas. La volatilidad e inestabilidad en los precios conlleva efectos negativos para el conjunto de la economía y supone una auténtica pesadilla para las familias más vulnerables. En 2021, el IPC del...

Xeneral

Coop57 apostou para contribuír a construír alternativas que poñan o dereito á vivenda no centro, fóra da especulación inmobiliaria e coa cesión de uso como pedra angular. Non é só falar de covivenda, senón ir máis alá e promover aquel que saia do molde capitalista para xerar modelos diferentes que escapen das lóxicas do mercado.

Unha das primeiras iniciativas que inspirou a vivenda...

Fai a descarga do boletín