As motivacións que poden levar as persoas a querer aforrar en Coop57 son varias, pero entre elas poderíamos destacar: 

 • Xestionar os aforros de forma coherente cos principios éticos e valores persoais propios.
 • Participar e colaborar cun proxecto cooperativo e democrático que ofrece a posibilidade de responsabilizarse do uso dos propios aforros, é dicir, a autoxestión financeira.
 • Trátase de recuperar o control sobre o destino dos nosos aforros. Os socios e as socias colaboradores poden decidir a onde van parar os seus cartos.
 • obter un rendemento financeiro vinculado a un alto rendemento social.

 

Para efectuar as achegas débese seguir o seguinte procedemento: 

Procedemento para persoas

Procedemento para aforrar como persoa física:

As persoas físicas poden aforrar en Coop57 en forma de socios ou socias colaboradores.

Os pasos que hai que seguir para ser socio ou socia colaboradora de Coop57 son:

 • Cubrir o formulario da alta.
 • Realizar o movemento de diñeiro, quer por transferencia, quer por domiciliación.
 • Así que todo o anterior estea correcto, xerarase un contrato pola achega obrigatoria e mais pola achega voluntaria.
 • A persoa socia colaboradora recibirá este contrato no seu domicilio.

Formulario de alta como socio ou socia colaborador de Coop57

Procedemento para entidades

Procedemento para aforrar como entidade:

As persoas xurídicas poden aforrar en Coop57 en forma de socias colaboradoras ou socias de servizos.

Para aforrar como entidade socia de servizos, primeiro débese superar un proceso de avaliación social. Pódese consultar este proceso e mais os requisitos aquí.

Para poder aforrar como entidade socia colaboradora, os pasos a seguir son os seguintes:

 • Cubrir o formulario da alta.
 • Realizar o movemento de diñeiro, quer por transferencia, quer por domiciliación.
 • Así que todo o anterior estiver correcto, xerarase un contrato pola achega obrigatoria e mais pola achega voluntaria.
 • A entidade socia recibirá este contrato no seu domicilio

Formulario de alta como entidade socia colaboradora de Coop57