Número de socias de Coop57 e súa distribución territorial:

Evolución do saldo das achegas e do volume de préstamos das socias de Coop57

 

----------------------------------------------

 

 

 

Préstamos concedidos: 2008-2018

 

 

 

Nuevos préstamos concedidos durante el primer semestre de 2018

 

 

 

Datos globales durante el 2017

 

 

Nuevos préstamos concedidos en el año 2017

 

 

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

Evolución da base social de Coop57 no período 2008-2014 (en castelán):

Evolución das achegas e empréstito sen Coop57 durante o período 2008-2014 (en castelán):

 

 

 

Préstamos concedidos durante o primeiro semestre de 2014, clasificados por importe e sectores de actividade: