Número de entidades socias de servizos e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2017

 

Número de socios e socias colaboradoras e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2017

 

  _________________________________________________________________________________________

Número de entidades socias de servizos e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2016

Número de socios e socias colaboradoras e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2016

  _________________________________________________________________________________________

 

Número de entidades socias de servizos e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2015

Número de socios e socias colaboradoras e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2015

  _________________________________________________________________________________________

 

Número de entidades socias de servizos e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2014

 

Número de socios e socias colaboradoras e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2014

 

Evolución do saldo das achegas de socios e socias de Coop57:                        
datos a 31 de decembro de 2017

Evolución do volume de préstamos ás entidades socias de servizos de Coop57:                       
datos a 31 de decembro de 2017

Datos globales durante el 2017

 

 

Nuevos préstamos concedidos en el año 2017

 

 

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

Evolución da base social de Coop57 no período 2008-2014 (en castelán):

Evolución das achegas e empréstito sen Coop57 durante o período 2008-2014 (en castelán):

 

 

 

Préstamos concedidos durante o primeiro semestre de 2014, clasificados por importe e sectores de actividade: