Número de entidades socias de servizos e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2019

Número de socios e socias colaboradoras e súa distribución territorial: 

datos a 31 de dicembro de 2019

*datos a 31 de decembro de 2019

 

*datos a 31 de decembro de 2019

 

Préstamos concedidos: 2008-2018

 

 

 

Nuevos préstamos concedidos durante el primer semestre de 2018

 

 

 

Datos globales durante el 2017

 

 

Nuevos préstamos concedidos en el año 2017

 

 

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

Evolución da base social de Coop57 no período 2008-2014 (en castelán):

Evolución das achegas e empréstito sen Coop57 durante o período 2008-2014 (en castelán):

 

 

 

Préstamos concedidos durante o primeiro semestre de 2014, clasificados por importe e sectores de actividade: