As entidades ou persoas xurídicas poden ser socias de Coop57, tanto en condición de entidade socia colaboradora, como entidade socia de servizos. Podes darte de alta e/ou coñocer as particularidades e características de cada unha das tipoloxías seguindo os seguintes enlaces:

Socia colaboradora:

Información sobre ser entidade socia colaboradora

Darse de alta como entidade socia colaboradora

Socia de servizos:

Información sobre ser entidade socia de servizos

Solicitar a alta como entidade socia de servizos