Contacto: 
886116675
eibarquitovelero@gmail.com
www.barquitovelero.gal
Dirección: 
Ernesto Lecuona, 4, Bajos
36205
Vigo

Ver mapa >>

Sección territorial :

Sector de actividade: 

 

Descrición da entidade: 

Cooperativa formada por un equipo novo, altamente preparado e con ampla experiencia. Enténdese a educación infantil como unha continuación do ambiente familiar. A prioridade é proporcionar aos nenos e nenas o agarimo e a seguridade necesarios para que experimenten e manifesten as súas emocións, desde os seus propios ritmos evolutivos e cunha axuda e atención personalizada, facendo posible que desenvolvan os obxectivos desta etapa que farán que sexan homes e mulleres no futuro, íntegros e felices.

Imagen1 Barquito Velero, Sociedades Cooperativa Galega