Contacto: 
93 486 47 50
s.brutau@fundaciointermedia.org
www.fundaciointermedia.org
Dirección: 
Alaba,61 1º
08005
Barcelona

Ver mapa >>

Sección territorial :

Forma xurídica :

 

Descrición da entidade: 

Fundació sense afany de lucre que atén a persones, especialment que es trobin en situació de vulnerabilitat social i laboral, promoguda per Fundació IReS, Fundació Surt i Suara Cooperativa, amb una llarga trajectòria d'acció social per a la millora de l'ocupació. Està homologada com a agència de col·locació.

Imagen1 Fundació Intermedia