Contacto: 
977 721 529
sarnau@fundacioulldecona.com
fundacioulldecona.com/
Dirección: 
C/ Maestrat, 1
43550
Ulldecona

Ver mapa >>

Sección territorial :

Forma xurídica :

Sector de actividade: 
Educación e Formación

 

Descrición da entidade: 

La Fundació Ulldecona és una entitat sense ànim de lucre constituïda el 2005, que treballa per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’Ulldecona i Barris a través de diversos serveis socials i assistencials. La Fundació treballa amb col·lectius en situació de risc d’exclusió social: gent gran, infància, persones amb discapacitat, persones amb difícil accés al mercat laboral, etc.
És per tant l’objectiu principal de la Fundació millorar el benestar de la població d’Ulldecona.

Imagen1 Fundació Privada Ulldecona