Contacto: 
934 873 916
xavier@gabinet.com
www.gabinet.com
Dirección: 
C/ Aragó, 281, 2n 2a
08009
Barcelona

Ver mapa >>

Sección territorial :

Sector de actividade: 

 

Descrición da entidade: 

El Gabinet d'Estudis Socials és una cooperativa dedicada a la recerca i a l'avaluació social, pensades com a activitats destinades a millorar les condicions de vida de les persones i col·lectius vulnerables. EL GES ha treballat en els àmbits de la immigració i les minories ètniques, pobresa i exclusió social, els drets humans, les persones grans, el col·lectiu LGTBI, etc. El GES ha estat l'òrgan tècnic de l'Observatori de Drets Humans de Barcelona i un dels membres de la unitat espanyola de l'Observatori Europeu del Racisme i de la Xenofòbia i de l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

El GES opera tant a nivell local com a nivell català, espanyol, europeu i internacional i tant per a operadors privats com públics cercant, sempre, la col·laboració i sinèrgies amb altres entitats.

Servizos / Produtos: 

- Recerca social.
- Avaluació Social.
- Consultoria i Assessorament.
- Formació.

Imagen1 Gabinet d'Estudis Socials SCCL