Contacto: 
653477154
info@ocableingles.com
/www.ocableingles.com/glg/index.html
Dirección: 
Rúa Conde de Torrecedeira, 68. 5ºB
36202
Vigo

Ver mapa >>

Sección territorial :

Sector de actividade: 
Cultura e Artes

 

Descrición da entidade: 

Cooperativa cultural de Vigo na que traballan desde a súa experiencia nos campos do deseño, a xestión, a produción e a comunicación no mundo cultural. Complementan estes coñecementos coas achegas de socias colaboradoras que dan resposta a demandas máis concretas de servizos fotográficos, audiovisuais, de ilustración, de animación, de son e música, de artes escénicas, pedagóxicos, formativos, de tradución, de interpretación, de gastronomía, de moda...

Imagen1 O Cable Inglés