Os socios e as socias de Coop57 débense adherir a un territorio. Se non pertences a ningún territorio contemplado debes escoller a cal deles che queres asociar.
Datos da entidade
Dirección
Datos da primeira persoa representante da entidade
Datos da segunda persoa representante da entidade
Datos da terceira persoa representante da entidade
Achega en Euros

A achega mínima obrigatoria é de 300€.

 

Ademais da achega mínima obrigatoria (300€) podes engadir unha achega voluntaria. Se queres facer unha achega voluntaria, detalla a cantidade:

En total, a túa achega será de 300€.

Número de conta
A remuneración devengada percibirase ao 31 de decembro e acumularase á achega. Se no canto de que se acumule á súa achega prefire que se lle ingrese na súa conta corrente externa, marque esta casa.
Desexa recibir o boletín informativo en formato papel ademais do formato electrónico?
A oficina virtual é un servizo ao dispor dos socios e socias de Coop57 para poder realizar consultas e operacións virtuais e a distancia.
Documentos adxuntos
Anada un documento ou unha imaxe onde se justifique a vinculación entre o número de conta e o titular
Os arquivos deben ser menores de 2 MB.
Tipos de arquivo permitidos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc docx rar zip.
Anada unha fotocopia do documento de identidade DNI da primeira persoa representante.
Os ficheiros deben de ser de menos de2 MB.
Tipos de ficheiros permesos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc rar zip.
Anada unha fotocopia do documento de identidade DNI da segunda persoa representante.
Os ficheiros deben de ser de menos de 2 MB.
Tipo de ficheiros permitidos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc rar zip.
Anada unha fotocopia do documento de identidade DNI da terceira persoa representante.
Os ficheiros deben de ser de menos de 2 MB.
Tipo de ficheiros permitidos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc rar zip.

Información sobre protección de datos segundo o Regulamento UE 679/2016:

  • Responsábel: COOP57, S.C.C.L C/PREMIÀ, 15 BAIXOS 08014 BARCELONA Tlf 93 268 29 49 coop57@coop57.coop.
  • Finalidade: adquirir a condición de persoa socia colaboradora e xestionar a súa relación coa Cooperativa; envío de información sobre as actividades e servizos de Coop57, agás que manifeste o contrario indicándoo no contrato de alta como socia da cooperativa.
  • Prazo conservación: conservaremos os seus datos no entanto sexa socia da entidade e unha vez finalizada a relación, durante 5 anos.
  • Lexitimación: consentimento; execución dun contrato.
  • Destinatarias dos datos: autoridades competentes cando así o exixa a normativa aplicábel.
  • Dereitos: Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade, limitación ou oposición ao tratamento, dirixíndose ao enderezo da persoa responsábel. Ten dereito a retirar o consentimento prestado, no seu caso, en calquera momento. Ten dereito a reclamar perante unha Autoridade de Control de protección de datos..