Coop57 ofrece servizos financeiros ás súas entidades, socias de servizos, tentando que se entenda nun marco de solidariedade e axuda mutua.

Quérense fomentar as seguintes características:

  • O crédito en Coop57 enténdese como unha ferramenta que, ben orientada, contribúa á transformación social en positivo. Non se entende como unha finalidade para xerar ganancias económicas.
  • Os préstamos, igual que toda a relación entre Coop57 e as suas persoas socias, baséase na confianza e non respecto mutuo.
  • O sistema de garantías para os préstamos concedidos responde, tamén, ao principio de confianza a través dos avais persoais mancomunados.
  • A flexibilidade e adaptabilidade dos servizos financeiros. Buscaranse as solucións que poidan beneficiar a viabilidade do proxecto.
  • Non se incorren en gastos tales como comisións de apertura, comisións de estudo, gastos de notaría, entre outros. Non queremos aumentar os custos financeiros que deben asumir as entidades con gastos que se consideran prescindibles. O obxectivo é que todas as entidades socias que necesiten financiamento, poidan acceder a ela.
  • Os préstamos avalíaos a comisión técnica de cada sección territorial.
  • Coop57 ten como obxectivo esencial o apoio financeiro a proxectos cun alto contido social. O seu fracaso tamén é o noso.
  • Sempre se actuará con rigor e responsabilidade fronte as persoas socias colaboradoras que achegan recursos económicos á cooperativa.
Galego

Tipo de pregunta:

Número: 
7