Poden recibir financiamento de Coop57 todas aquelas entidades pertencentes á economía social e solidaria que sexan socios de servizos de Coop57.

Poden ser socias de Coop57 as cooperativas, asociacións, fundacións, empresas de inserción e outras entidades da economía social e solidaria que desenvolvan unha actividade económica de forma autónoma e en base a criterios de democracia económica. Que compartan os principios de finanzas éticas e solidarias de Coop57 e que, na base da súa actividade, xeren impactos positivos e/ou acheguen valor engadido ao conxunto da sociedade.

Galego

Tipo de pregunta:

Número: 
1