Aposta, SCCL é unha escola de formación continua que pretende dar resposta a necesidades reais ofrecendo tanto formación en aspectos que se derivan da propia actividade laboral como formación específica en temas cooperativos e xestión empresarial, para o cal emprega contidos e metodoloxía completamente adaptados a cada caso.

Nesta liña de potenciar o cooperativismo e dotar o sector de máis capacidades, Aposta e mais Coop57 chegaron a un acordo de colaboración polo que as socias e socios de Coop57 gozan de vantaxes se decidiren acceder ás actividades formativas que ofrece Aposta, SCCL.

Estas vantaxes son as seguintes:

  • 10% de desconto en toda a oferta formativa, quer en formato aberto, quer a medida
  • 10% de desconto nos servizos de consultoría de formación

 

Podes consultar a oferta formativa de Aposta facendo clic na imaxe seguinte: