A oficina virtual é un servizo a disposición das socias e socios de Coop57 co propósito de lles ofrecer a posibilidade de realizaren consultas e faceren operacións. O obxectivo é axilizar e facilitarlles os diferentes procesos e operacións a todas as socias e socios da cooperativa.

Na oficina virtual pódese:

  • Consultar o estado da conta.
  • Consultar o histórico de movementos.
  • Realizar novas achegas.
  • Solicitar devolucións.
  • Tramitar a alta e/ou a baixa de achegas periódicas.
  • Actualizar os datos de contacto.
  • Consultar a información fiscal sobre as remuneracións aplicadas ás achegas.
  • Realizar outras consultas.