Inbertsio maileguak

Finantzaziorako ohiko erreminta. Higiezinetan inbertitzeko maileguak.
Higiezinekin egindako inbertsioak edota proiektuak finantzatzeko kredituak dira. Inbertsioetara eta hobekuntzetara bideratzen dira. Ohiko kreditua da.

Kopuruak eta epeak:

 • Gutxieneko kopurua: 6.000€. Gehienez: 300.000€. 450.000€ra artekoa izan daiteke mailegua: 300.000€tik gorako eskaria bada eta Oinarrik babestu badu (edo antzeko erakunderen batek) edo mailegu parte-hartzaile gisa ematen bada.
 • Epea: gutxienez urte bat, gehienez 7 urte (10 ezohiko kasuetan).
 • Gabezia kasuak: 3 hilabete, 6 hilabete edo 12 gehienez.
 • Epea baino lehen ordain daitezke.

Baldintzak eta bermeak:

 • Proiektuaren kostu osoaren %20 gutxienez funts propioekin finantzatzea.
 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak.
 • Maileguen Bermerako Funtsari ekarpena egitea.

Komisioak:

 • Irekiera/azterketa komisiorik ez.
 • Mailegua aurrez itzultzeagatik ez dago zigorrik, ez bestelako gasturik.

Finantza-kostua:

 • %4,90 urteko (2017an)

Bestelako kosturik ez

Dokumentazioa:

 • Finantzazio beharra frogatzen duen memoria ekonomikoa.
 • Azken 3 urteetako kontuak (edo sozietate zerga).
 • Gizarte Segurantzarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Ogasunarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Kooperatibako Errektore Kontseiluko karguen botereen eta izendapenen kopia.
 • Eskaera akta: “.... egunean elkartuta, .......-k lagunduta... Koop57ri mailegu bat eskatzea onartu du (zergatia, kopurua eta epea)”, lehendakariak eta idazkariak sinatuta.
 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak eta NA fotokopiak.
 • Kontratua sinatuko duen pertsonaren datuak eta mailegua ingresatzeko kontu korrontearen zenbakia.

Zirkulatzaile-hitzarmena

Bazkide diren entitateen altxortegi-tentsioak arintzeko
Zirkulatzaile finantzazio-produktuak dira, epe laburreko eragiketak erraztera bideratuak.

Zerbitzuaren epemuga: 18 hilabete banakako eragiketekin (6 hilekoak gehienez, eta 5.000€ko itzulketa gutxienez).

Kopuruak eta epeak:

 • Hitzarmenaren iraupena: 18 hilabete.
 • Batzorde Teknikoak zehaztuko du bazkideko gehienezko ekarpena (ezin du 50.000€koa baino gehiagokoa izan).

Baldintzak eta bermeak:

 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak
 • Xedapen bakoitzaren kopuruaren “berme” zor-agiria.

Kopuruak eta epeak:

 • Eragiketako itzulketa epea: gutxienez hilabete 1, gehienez 6.
 • Kopurua: gutxienez 5.000€ eragiketako.

Itzultzeko baldintzak:

 • Eragiketa bakoitza osorik ordaindu (kapitala eta interesak) dagokion epemugarako.

Komisioak:

 • Irekiera/azterketa komisiorik ez.
 • Aurrez itzultzeagatik ez dago zigorrik, ez bestelako gasturik.

Finantza-kostua:

 • %5,40 urteko (2017an)

Bestelako kosturik ez

Gutxieneko kostua eragiketako:

 • 50€/eragiketako.

Dokumentazioa:

 • Finantzazio beharra frogatzen duen memoria ekonomikoa.
 • Azken 3 urteetako kontuak (edo sozietate zerga).
 • Gizarte Segurantzarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Ogasunarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Kooperatibako Errektore Kontseiluko karguen botereen eta izendapenen kopia.
 • Eskaera akta: “.... egunean elkartuta, .......-k lagunduta... Koop57ri mailegu bat eskatzea onartu du (zergatia, kopurua eta epea)”, lehendakariak eta idazkariak sinatuta.
 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak eta NA fotokopiak.
 • Kontratua sinatuko duen pertsonaren datuak eta mailegua ingresatzeko kontu korrontearen zenbakia.
 • Xedapen bakoitzaren kopuruaren “berme” zor-agiria.

Diru-laguntzak aurreratzea

Administrazio publikoak onartutako diru-laguntzen ordainketa atzeratuz gero erabiltzeko
Koop57ren bazkideak diren entitateei administrazio publikoak onartutako diru-laguntzak aurreratzeko kredituak dira. Diru-laguntza onartuta egon eta ordainketa atzeratzen den kasuetarako.

Eragiketetarako kopuruak eta epeak:

 • Gehienezko kopurua: diru-laguntzaren %80.
 • Itzulketa: diru-laguntza jaso ondoren (gehienez 12 hilabete).
 • Epea bukatu aurretik ordain daiteke.

Baldintzak eta bermeak:

 • Interesen ordainketak: epemugan edo hilabeteka.
 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak.
 • Eskatu den kopuruaren “berme” zor-agiria.
 • Maileguen Bermerako Funtsari ekarpena egitea.

Komisioak:

 • Irekiera/azterketa komisiorik ez.
 • Aurrez itzultzeagatik ez dago zigorrik, ez bestelako gasturik.

Kostua:

 • %5,40 urteko (2017an)
 • Zenbait kasutan, zorra onartuz gero, kreditu-lagapenetako interes mota berdina aplika daiteke (%4,90 2017an)

Dokumentazioa:

 • Finantzazio beharra frogatzen duen memoria ekonomikoa.
 • Azken 3 urteetako kontuak (edo sozietate zerga).
 • Gizarte Segurantzarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Ogasunarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Kooperatibako Errektore Kontseiluko karguen botereen eta izendapenen kopia.
 • Eskaera akta: “.... egunean elkartuta, .......-k lagunduta... Koop57ri mailegu bat eskatzea onartu du (zergatia, kopurua eta epea)”, lehendakariak eta idazkariak sinatuta.
 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak eta NA fotokopiak.
 • Kontratua sinatuko duen pertsonaren datuak eta mailegua ingresatzeko kontu korrontearen zenbakia.
 • Finantzatu nahi den diru-laguntzaren erresoluzioaren fotokopia.
 • Eskatu den kopuruaren “berme” zor-agiria.
 • Eskatutako kopuruaren %50aren mankomunatutako abalak.

Administrazio publikoaren kreditua lagatzea:
Diru-laguntzari uko egitea, Koop57ra bideratuz. Horrela, administrazioak ordainketa egiten duenean, zuzenean Koo57ri ingresatzen dio. Koop57k jasotzean, aurreratutako dirua kentzen dio eta gainontzekoa diru-laguntza jaso duen entitateari ematen dio.

Baldintzak eta bermeak:

 • Administrazio publikoak sinatutako kreditu-lagapena.
 • Eskatu den kopuruaren “berme” zor-agiria.
 • Koop57k bost egunetan ordainduko du, gehienez, jasotakoaren eta aurreratutakoaren arteko diferentzia.

Dokumentazio espezifikoa:

 • Administrazio publikoak sinatutako kreditu-lagapena.

Faktura endosua

Administrazio publikoa fakturak ordaintzen atzeratzen bada
Administrazio publikoari zerbitzuak eskaintzeagatik kobratu gabeko fakturetako diru-kopurua aurreratzeko kredituak dira. Betiere, administrazio publikoarekin hitzarmena sinatuta eduki behar da, eta kobratu ez dela frogatu.

Kopuruak eta epeak eragiketako:

 • Gehienezko kopurua: fakturen %80.
 • Itzulketa: faktura kobratu ondoren (12 hilabete gehienez).
 • Aurrez itzuli daiteke.

Baldintzak eta bermeak:

 • Interesen ordainketak: epemugan edo hilabeteka.
 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak.
 • Eskatu den kopuruaren “berme” zor-agiria.
 • Maileguen Bermerako Funtsari ekarpena egitea.

Komisioak:

 • Irekiera/azterketa komisiorik ez.
 • Aurrez itzultzeagatik ez dago zigorrik, ez bestelako gasturik.
 • Finantza-kostuak:
 • %5,40 urteko (2017an)
 • Zenbait kasutan, zorra onartuz gero, kreditu-lagapenetako interes mota berdina aplika daiteke (%4,90 2017an)
 • Bestelako kosturik ez

Dokumentazioa:

 • Finantzazio beharra frogatzen duen memoria ekonomikoa.
 • Azken 3 urteetako kontuak (edo sozietate zerga).
 • Gizarte Segurantzarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Ogasunarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Kooperatibako Errektore Kontseiluko karguen botereen eta izendapenen kopia.
 • Eskaera akta: “.... egunean elkartuta, .......-k lagunduta... Koop57ri mailegu bat eskatzea onartu du (zergatia, kopurua eta epea)”, lehendakariak eta idazkariak sinatuta.
 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak eta NA fotokopiak.
 • Kontratua sinatuko duen pertsonaren datuak eta mailegua ingresatzeko kontu korrontearen zenbakia.
 • Finantzatu nahi den fakturaren fotokopia.
 • Eskatu den kopuruaren “berme” zor-agiria.
 • Eskatutako kopuruaren %50aren mankomunatutako abalak.

Administrazio publikoaren kreditua lagatzea:

Diru-laguntzari uko egitea, Koop57ra bideratuz. Horrela, administrazioak ordainketa egiten duenean, zuzenean Koo57ri ingresatzen dio. Koop57k jasotzean, aurreratutako dirua kentzen dio eta gainontzekoa diru-laguntza jaso duen entitateari ematen dio.

Baldintzak eta bermeak:

 • Administrazio publikoak sinatutako kreditu-lagapena.
 • Eskatu den kopuruaren “berme” zor-agiria.
 • Koop57k bost egunetan ordainduko du, gehienez, jasotakoaren eta aurreratutakoaren arteko diferentzia.

Dokumentazio espezifikoa:

 • Administrazio publikoak sinatutako kreditu-lagapena.

Interkooperazio maileguak

Koop57ren bazkide diren entitateen arteko interkooperazioa sustatzeko pentsatutakoak. Lehentasunezko interes tipoak dituzte

Koop57ren bazkide diren entitateen arteko zerbitzu/produktu salerosketak dira interkooperazio maileguak.

Kopuruak eta epeak eragiketako:

 • Gutxieneko kopurua: 6.000€. Gehienez: 150.000€.
 • Epea: gutxienez urte bat, gehienez 7 urte (10 ezohiko kasuetan).
 • Epea baino lehen ordain daitezke.

Baldintzak eta bermeak:

 • Proiektuaren kostu osoaren %20 gutxienez funts propioekin finantzatzea.
 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak.
 • Maileguen Bermerako Funtsari ekarpena egitea.

Komisioak:

 • Irekiera/azterketa komisiorik ez.
 • Aurrez itzultzeagatik ez dago zigorrik, ez bestelako gasturik.
 • Finantza-kostuak:
 • %3,90 urteko (2017an)
 • Bestelako kosturik ez

Dokumentazioa:

 • Finantzazio beharra frogatzen duen memoria ekonomikoa.
 • Azken 3 urteetako kontuak (edo sozietate zerga).
 • Gizarte Segurantzarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Ogasunarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Kooperatibako Errektore Kontseiluko karguen botereen eta izendapenen kopia.
 • Eskaera akta: “.... egunean elkartuta, .......-k lagunduta... Koop57ri mailegu bat eskatzea onartu du (zergatia, kopurua eta epea)”, lehendakariak eta idazkariak sinatuta.
 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak eta NA fotokopiak.
 • Kontratua sinatuko duen pertsonaren datuak eta mailegua ingresatzeko kontu korrontearen zenbakia.

Mailegu parte-hartzaileak

Hazkunde prozesuan dauden edota jarduera gehiago martxan jarri nahi dituzten entitateentzat pentsatuta
Epe ertain edo luzerako finantzazioa behar duten entitateentzat pentsatutako mailegua, ez da beharrezkoa kapitala berehala itzultzea.
Finantzazioa entitatea bera edota jarduerak hedatzeko erabiliko da, ez zorrak berriro finantzatzeko.

Eskatzeko baldintzak:

 • Koop57n gutxienez hiru urte daramatzaten bazkideek eska ditzakete.
 • Finantzatzen diren proiektuak: entitatearen/jardueren hazkundea.
 • Mailegua ez da zorrak berriro finantzatzeko.  

Kopurua:

 • Gehienezkoa entitateko: 150.000€.
 • Koop57ri egindako ekarpen boluntarioen %5 gehienez.
 • Kapital sarrera ez da kontatzen arriskuak kalkulatzerakoan.

Epeak:

 • Kapitala modu iraunkorrean ematen da.
 • Itzultzea eska daiteke (urtebete lehenago).
 • Kapitala itzultzea: inbertsio maileguen epean gehienez.

Baldintzak:

 • Kostu finkoa (interesa): bazkide laguntzaileen ordainsaria + 2 puntu.
 • Urteroko berrikusketa.
 • Entitatearen urteko emaitzen araberako kostua.
 • Kostu aldakorra: kalkulatu ondorengo urtean ordaindu behar da.
 • Maileguen Bermerako Funtsari ekarpena egitea.

Jarraipena:

 • Organo sozialetan parte hartzeko aukera, baita kudeaketan ere.
 • Batzorde Teknikoak egingo du entitatearen jarraipena.
 • Gutxieneko jarraipena: sei hilabeterokoa.

Erabakitzeko ahalmena:

 • Errektore Kontseilua, Sekzio Kontseiluak proposatuta.
 • Errektore Kontseiluak eragiketa guztien berri izango du.

Dokumentazioa:

 • Finantzazio beharra frogatzen duen memoria ekonomikoa.
 • Azken 3 urteetako kontuak (edo sozietate zerga).
 • Gizarte Segurantzarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Ogasunarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Kooperatibako Errektore Kontseiluko karguen botereen eta izendapenen kopia.
 • Eskaera akta: “.... egunean elkartuta, .......-k lagunduta... Koop57ri mailegu bat eskatzea onartu du (zergatia, kopurua eta epea)”, lehendakariak eta idazkariak sinatuta.
 • Kontratua sinatuko duen pertsonaren datuak eta mailegua ingresatzeko kontu korrontearen zenbakia.