Català

El meu estalvi té algun rendiment econòmic?

Les aportacions de les persones sòcies col·laboradores es divideixen entre l'aportació mínima obligatòria (300 euros) i la resta de l'aportació, que té caràcter voluntari.

Català

Existeix un mínim i/o un màxim que es pot estalviar?

Existeix una aportació mínima obligatòria que es demana a totes les persones o entitats que volen estalviar a Coop57 de 300 euros. Aquesta aportació mínima pertany al capital social obligatori i, per tant, forma part dels fons propis de Coop57. No es tracta de cap quota, ni de cap despesa, o quelcom a fons perdut, sinó que és un saldo mínim que es demana a tothom per a poder ser persona sòcia de la cooperativa. És a dir, totes les persones o entitats sòcies col·laboradores, tenen com a mínim 300 euros dipositats a Coop57.

Català

Què vol dir que el meu estalvi són “aportacions al capital social”?

Coop57 no és un banc i com a tal no ofereix serveis bancaris (targetes, comptes corrents, domiciliacions, etcètera). L'estalvi a Coop57 es fa en forma d'aportacions al capital social de la cooperativa, atorgant així, la condició de sòcia de la cooperativa.

Aportacions obligatòries al capital social: Per esdevenir sòcia col·laboradora s'ha de fer una aportació mínima obligatòria de 300 euros al capital social de Coop57.

Català

Quina és la seguretat que té el meu estalvi?

Coop57 duu a terme una activitat financera entre les seves sòcies com a cooperativa de serveis. No és un banc i, per tant, no disposa de la cobertura del fons de garantia de dipòsits del Banc d’Espanya.  Els diners aportats per les sòcies, incloses les col·laboradores, ho són en concepte de capital social i, per tant, responen de la bona marxa de la cooperativa.

Català

On té dipositats Coop57 els seus recursos?

Coop57 té els seus recursos en dos grans blocs:

El primer bloc es conforma pels diners concedits, en forma de préstecs, a les entitats sòcies.

El segon bloc són els diners que no es tenen concedits en forma de préstecs.

Català

Pàgines