Fundació Seira

La Fundació Seira és una entitat que ofereix a les empreses cooperatives de treball recolzament per accedir al seu finançament. Seira contribueix a generar confiança entre les entitats financeres i les cooperatives a partir d'un ventall d'eines pràctiques i propostes formatives adaptades a les seves necessitats.
 
Entre Coop57 i la Fundació Seira s'han tancat diversos acords per treballar en aquesta línia i recolzar el finançament del cooperativisme a Catalunya. Els acords s'articulen al voltant de linies de finançament específiques aportades per Coop57 i fons de garanties aportats per part de la fundació.
 
 
Principals acords amb la Fundació Seira: