Fundación Seira

A Fundación Seira é unha entidade que ofrece ás empresas cooperativas de traballo apoio para acceder ao seu financiamento. Seira contribúe a xerar confianza entre as entidades financeiras e as cooperativas a partir dun abanico de ferramentas prácticas e propostas formativas adaptadas ás súas necesidades.

Entre Coop57 e a Fundació Seira pecháronse varios acordos para traballar nesta liña e apoiar o financiamento do cooperativismo en Catalunya. Os acordos articúlanse ao redor de liñas  de financiamento específico achegadas por Coop57 e fondos de garantía achegados pola fundación.

 

 

Principais acordos con Fundació  Seira: