A Coop57 l'estalvi es diposita en forma d'aportacions al capital social de la cooperativa subjecte a les següents condicions:

 • Les aportacions de les persones sòcies col·laboradores es divideixen entre l'aportació mínima obligatòria (300 euros) i la resta de l'aportació, que té caràcter voluntari.
   
 • El termini de les aportacions és de caràcter indefinit fins que es manifesti el contrari.
   
 • No hi ha cap termini mínim de permanència ni cap classe de penalització. Tant l'aportació obligatòria com la voluntària es poden recuperar en el moment que es desitgi.
   
 • No existeix cap tipus de cost o comissió associada a l'aportació del soci o sòcia col·laboradora.
   
 • L'aportació obligatòria (300 euros) forma part dels fons propis de Coop57 i per tant no estaran subjectes a remuneració i la seva devolució ha de ser aprovada pel consell rector.
   
 • La resta de l'aportació, en el cas que n'hi hagi, forma part del capital social voluntari i per tant estarà subjecte a la remuneració establerta i la seva devolució serà de caràcter immediat.
   
 • Els socis i sòcies col·laboradores poden anar fent aportacions addicionals i/o aportacions periòdiques sempre que es desitgi.
   
 • Les aportacions voluntàries es remuneren anualment a data de 31 de desembre.
   
 • La quantitat o percentatge de la remuneració a les aportacions voluntàries s'estableix en l'assemblea general com a decisió col·lectiva de tots els socis i sòcies de Coop57. Per acord de l'assemblea general de Coop57, per l'any 2022, la remuneració a les aportacions voluntàries al capital social és del 0,10% anual.