En Coop57, o aforro deposítase en forma de achegas ao capital social da cooperativa o suxeita ás seguintes condicións:

 • As achegas das persoas socias colaboradoras divídense entre a achega mínima obrigatoria (300 euros) e o resto da achega, que ten carácter voluntario.
   
 • O prazo das achegas é de carácter indefinido ata que se manifeste o contrario.
   
 • Non hai ningún prazo mínimo de permanencia nin ningunha clase de penalización. Tanto a achega obrigatoria como a voluntaria pódense recuperar no momento que se desexe.
   
 • Non existe ningún tipo de custo ou comisión asociada á achega do socio ou socia colaboradora.
   
 • A achega obrigatoria (300 euros) forma parte dos fondos propios de Coop57 e por tanto non estará suxeita á remuneración e a súa devolución debe ser aprobada polo consello reitor.
   
 • O resto da achega, no caso de que exista, forma parte do capital social voluntario e por tanto estará suxeita a remuneración establecida e a súa devolución será de carácter inmediato.
   
 • Os socios e socias colaboradoras poden realizar achegas adicionais e/ou achegas periódicas sempre que se desexe.
   
 • As achegas voluntarias remunéranse anualmente con data a 31 de decembro.
   
 • Esta remuneración establécese na asemblea xeral como decisión colectiva de todos os socios e socias de Coop57. Por acordo da asemblea xeral de Coop57, para o ano 2022, a remuneración ás achegas voluntarias ao capital social é do 0,10% anual.