Número d'entitats sòcies de serveis i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2018

 

Número de socis i sòcies col·laboradores i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2018

  _________________________________________________________________________________________

 

Número d'entitats sòcies de serveis i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2017

Número de socis i sòcies col·laboradores i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2017

  _________________________________________________________________________________________

Número d'entitats sòcies de serveis i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2016

Número de socis i sòcies col·laboradores i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2016

  _________________________________________________________________________________________

Número d'entitats sòcies de serveis i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2015

Número de socis i sòcies col·laboradores i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2015

  _________________________________________________________________________________________

Número d'entitats sòcies de serveis i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2014

Número d'entitats sòcies de serveis i la seva distribució territorial

Número de socis i sòcies col·laboradores i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2014

Número de socis i sòcies col·laboradores i la seva distribució territorial

  _________________________________________________________________________________________

Número d'entitats sòcies de serveis i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2013

Número de socis i sòcies col·laboradores i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2013

Evolució del saldo de les aportacions de socis i sòcies de Coop57                       
dades a 31 de desembre de 2018

Evolució del volum de préstecs realitzats a les entitats sòcies de serveis de Coop57
dades a 31 de desembre de 2018

Préstecs concedits: 2008-2018

 

Nous préstecs concedits durant el primer semestre de 2018

 

Dades globals durant el 2017

 

Nous préstecs concedits durant el 2017.

 

 

Dades préstecs concedits durant el 1r semestre de 2017

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

Evolució de la base social de Coop57 durant el periode 2008-2014:

 

Evolució de les aportacions i préstecs de Coop57 durant el periode 2008-2014:

 

 

Préstecs concedits durant el primer semestre de 2014, classificats per import i sectors d'activitat: