Galego

Se puxera cartos en Coop57, para que se usarían?

Os aforros que se depositan a Coop57 servirán, exclusivamente, para conceder préstamos ás entidades socias de servizos de Coop57. Estas entidades son proxectos baseados nos principios da economía social e solidaria e que para converterse en socias de servizos de Coop57 superaron unha rigorosa avaliación ética e social que analiza que sexan proxectos que acheguen algún tipo de valor engadido ao conxunto da sociedade.

Galego

Quen pode aforrar en Coop57?

Poden aforrar en Coop57 todas aquelas persoas ou entidades que crean nos principios de Coop57 e queiran ver os seus aforros vinculados ao financiamento de proxectos de economía social e solidaria.

Poden aforrar en Coop57 persoas físicas en forma de socios ou socias colaboradoras e persoas xurídicas en forma de entidades socias colaboradoras ou entidades socias de servizos.

Galego

Páxinas