Poden aforrar en Coop57 todas aquelas persoas ou entidades que crean nos principios de Coop57 e queiran ver os seus aforros vinculados ao financiamento de proxectos de economía social e solidaria.

Poden aforrar en Coop57 persoas físicas en forma de socios ou socias colaboradoras e persoas xurídicas en forma de entidades socias colaboradoras ou entidades socias de servizos.

Galego

Tipo de pregunta:

Número: 
1