Contacto: 
628598880
agrupament@cauigualada.org
www.cauigualada.cat
Dirección: 
C/Caritat, 4
08700
Igualada
Persoa de contacto: 
Albert Mas
Horario de atención: 
Dissabtes de 16:00 a 18:00h

Ver mapa >>

Sección territorial :

Ámbito territorial da súa actividade:

Forma xurídica :

Ano de constitución : 
1952

Sector de actividade:

Descrición da entidade: 

Entitat sense ànim de lucre que treballa amb infants i joves de 6 a 19 anys, a partir del mètode escolta.

Servizos / Produtos: 

Educació en el lleure