Contacto: 
986 845 250
amizade@asociacionamizade.org
www.asociacionamizade.org
Dirección: 
Rúa Alemaña, 23-baixo
36162
Monte Porreiro

Ver mapa >>

Sección territorial :

Forma xurídica :

 

Descrición da entidade: 

A Asociación Amizade é unha asociación de persoas con discapacidade da comarca de Pontevedra que ten como misión principal conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en tódolos ámbitos da sociedade, a través da defensa e promoción dos seus dereitos, da reivindicación do cambio social, da potenciación do asociacionismo e da prestación de servizos que satisfagan as súas necesidades e expectativas.

Imagen1 Amizade