Contacto: 
986 845 250
amizade@asociacionamizade.org
www.asociacionamizade.org
Dirección: 
Rúa Alemaña, 23-baixo
36162
Monte Porreiro
Persoa de contacto: 
Paulo Fontán Torreiro
Horario de atención: 
de 9:00 a 15:00h

Ver mapa >>

Sección territorial :

Ámbito territorial da súa actividade:

Forma xurídica :

Ano de constitución : 
1988

Sector de actividade:

Descrición da entidade: 

A Asociación Amizade é unha asociación de persoas con discapacidade da comarca de Pontevedra que ten como misión principal conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en tódolos ámbitos da sociedade, a través da defensa e promoción dos seus dereitos, da reivindicación do cambio social, da potenciación do asociacionismo e da prestación de servizos que satisfagan as súas necesidades e expectativas.

Servizos / Produtos: 

-Información e Asesoramento.
-Fisioterapia.
-Apoio psicolóxico.
-Aula libre de novas tecnoloxías.
-Actividades asociativas, de sensibilización social e política.
-Obradoiros: Informática Básica, Prelaboral de Habilidades Manuais, Ocio Inclusivo.
-Actividades de Ocio e Tempo Libre. 

Imagen1 Amizade