Contacto: 
981138880
colexio@andaina.com
www.andaina.com
Dirección: 
Aguaceiros, 21. A Zapateira
15174
Culleredo

Ver mapa >>

Sección territorial :

Forma xurídica :

Sector de actividade: 
Educación e Formación

 

Descrición da entidade: 

Andaina é unha cooperativa centrada na educación.
A misión
A súa misión é a educación e formación das persoas en todos os ámbitos da vida, acompañándoas na súa aprendizaxe para ser cidadáns/ás comprometidos/as e responsables mediante un proxecto innovador e baseado na cultura cooperativa.
Os valores polos que se rexen.
– Participación democrática e responsable mediante o compromiso e a cooperación.
– Cultura profesional, soporte da calidade a través da formación e do intercambio de experiencias nun contexto creativo. – Sentido crítico, entendido como capacidade de reflexión e comunicación, partindo da avaliación individual e colectiva co obxecto da mellora continua.
– Compromiso coa realidade social, cultural, económica, tecnolóxica e lingüística, respectando as diferencias e aprendendo delas.
– Pedagoxías construtivistas e innovadoras que desenvolvan competencias funcionais.