Contacto: 
635939533
info@sementetrasancos.gal
sementetrasancos.gal/
Dirección: 
Escola de Sam Mateu s/n
15510
Narom

Ver mapa >>

Sección territorial :

Forma xurídica :

Sector de actividade: 
Educación e Formación

 

Descrición da entidade: 

Asociación cultural que fan de escola de ensino do galego, dos 2 aos 6 anos. Traballan desde os valores da coeducación, o laicismo, o asamblearismo, a interacción coa natureza, a integración da escola co barrio e a comunidade, e o respecto para a autoregulación da crianza. A escola está situada en Trasancos e forma parte dun conxunto de iniciativas similares a outras cidades galegas.

Imagen1 Ass. Cultural Semente Trasancos