Contacto: 
93 429 07 59
carmelamunt@carmelamunt.org
www.carmelamunt.org
Dirección: 
Llobregós, 107
08032
Barcelona
Persoa de contacto: 
Elisabeth i Aida
Horario de atención: 
a concretar amb l'entitat

Ver mapa >>

Sección territorial :

Ámbito territorial da súa actividade:

Forma xurídica :

Ano de constitución : 
2002
Descrición da entidade: 

Els fins de l’Associació són posseir i desenvolupar, tots els actors conjuntament, un coneixement permanentment actualitzat de la situació i els problemes del barri, analitzar-ne les causes, determinar les prioritats d’actuació i definir una estratègia global d’intervenció.

Servizos / Produtos: 

Les línies que defineixen els temes que es volen abordar fan referència a aquells aspectes que incideixen en la QUALITAT DE VIDA de la població. I de l’altra, les que fan referència al com treballar aquests temes, que implica una millora del TREBALL CONJUNT entre els recursos, col·lectius i veïns presents al territori. L’associació realitza activitats per tal d’aconseguir els seus objectius.

Imagen1 Associació Carmel Amunt