Contacto: 
93 429 07 59
carmelamunt@carmelamunt.org
www.carmelamunt.org
Dirección: 
Llobregós, 107
08032
Barcelona

Ver mapa >>

Sección territorial :

Forma xurídica :

 

Descrición da entidade: 

Els fins de l’Associació són posseir i desenvolupar, tots els actors conjuntament, un coneixement permanentment actualitzat de la situació i els problemes del barri, analitzar-ne les causes, determinar les prioritats d’actuació i definir una estratègia global d’intervenció.

Imagen1 Associació Carmel Amunt