Contacto: 
609452304
xarxa@telercooperatiu.org
www.telercooperatiu.org
Dirección: 
C/Compte Jofre, 30
08205
Sabadell

Ver mapa >>

Sección territorial :

Forma xurídica :

Sector de actividade: 
Asesoramento e consultaría

 

Descrición da entidade: 

El Teler Cooperatiu és una xarxa d’economia social i solidària de Sabadell, Castellar del Vallès, Barberà del Vallès i rodalia. Té l'objectiu per potenciar l’ESS al territori, des de dos vessants. Per una banda, la incidència política en aquests municipis i sensibilització a l’entorn. I per altra banda, des de l’impuls de projectes de l’Economia Social i Solidària i d’intercooperació entre aquests. Volen promoure el cohabitatge, l'ús de monedes socials, crear xarxes de cures, iniciatives de formació, etc.

Imagen1 Associació Teler Cooperatiu