Contacto: 
931249933
apvallcarca@hotmail.com
/apvallcarca.wordpress.com/
Dirección: 
Av. Vallcarca, 81
08023
BARCELONA

Ver mapa >>

Sección territorial :

Forma xurídica :

 

Descrición da entidade: 

Des de 1996, l’Ateneu Resistència Roja es va rebatejar com a Ateneu Popular de Vallcarca. Des d’aleshores, l’APV ha estat un espai cultural per la ciutat de Barcelona i un espai d’importància dins el petit món associatiu del barri de Vallcarca. Avui dia, l’APV és una entitat cultural i associativa amb més d’un centenar de socis i sòcies. L’Ateneu funciona sobre les bases de l’autoorganització, l’assemblearisme i l’autogestió.

Imagen1 Ateneu Popular de Vallcarca / Assemblea Festes Majors Alternaives