Contacto: 
699314491
coordinacio@centresostenibilitat.cat
www.centresostenibilitat.cat/
Dirección: 
Cal monjo
17178
Sant Privat d'en Bas

Ver mapa >>

Sección territorial :

Forma xurídica :

Sector de actividade: 

 

Descrición da entidade: 

El Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST) és una associació que promou una “nova cultura del territori” (NCT), és a dir, una nova forma d’entendre i d’entendre’s amb el territori. L’associació aplega entitats ambientalistes i moviments en defensa del territori, professors i investigadors universitaris, agents econòmics i professionals, i ciutadans en general. Des dels inicis el CST es proposa dinamitzar i consolidar una xarxa de complicitats que li permeti actuar com un agent col·lectiu d’observació, difusió i socialització d’uns nous valors i comportaments que s’adiguin amb aquesta NCT. El CST defuig de posicions defensives o reactives i actua, quan cal, com un veritable grup de pressió i promoció.

Imagen1 Centre per la Sostenibilitat Territorial