Contacto: 
934 415 335
catalunya@setem.org
www.setem.cat
Dirección: 
C/ de Bisbe Laguarda, 4, Local 2
08001
Barcelona

Ver mapa >>

Sección territorial :

Forma xurídica :

Sector de actividade: 
Educación e Formación

 

Descrición da entidade: 

SETEM Catalunya som una organització no governamental de solidaritat internacional, independent i participativa que, juntament amb organitzacions del Sud, sensibilitzem la nostra societat sobre les desigualtats Nord-Sud, en denunciem les causes i promovem transformacions personals i col·lectives per aconseguir un món més just i solidari.

Imagen1 SETEM Catalunya