Coop57 ten os seus recursos en dous grandes bloques:

O primeiro bloque confórmase polo diñeiro concedido, en forma de préstamos, ás entidades socias.

O segundo bloque é o diñeiro que non se ten concedido en forma de préstamos.

Dada a súa condición xurídica, Coop57 só pode depositar os seus recursos en institucións financeiras reguladas. Segundo os nosos acordos internos, os excedentes de recursos só poden estar depositados en produtos sinxelos (contas correntes e depósitos a curto prazo) a entidades financeiras cooperativas. En concreto a Laboral  Kutxa, Caixa de Enxeñeiros,  Bantierra, Caixa Rural  Galega,  Caixa de Guissona e diferentes caixas rurais locais. Tamén traballamos coas entidades financeiras éticas cooperativas da nosa contorna, tales como Oikocredit e Fiare Banca Ética.

Galego

Tipo de pregunta:

Número: 
3